Welkom,

Wij zijn GGZ Opweg. Als vervoersdienst voor cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg vervoeren en begeleiden wij cliënten; zo normaal mogelijk. Wij geloven dat professionals het verschil maken. Door de inzet van psychiatrisch verpleegkundigen verzorgen wij het beste GGZ vervoer – dag en nacht.

Normaliserend en anti-stigmatiserend

GGZ Opweg stelt de cliënt centraal door een zo normaal als mogelijk vervoer in te zetten om zo voorbij te gaan aan (zelf) stigma als gevolg van de kwetsbaarheid van de cliënt door zijn of haar geestelijke aandoening. De autonomie van de cliënt staat binnen onze visie voorop en loopt als rode draad door het proces.

Verpleegkundige begeleiding (BIG geregistreerd)

Alle begeleiders van GGZ Opweg zijn gediplomeerd verpleegkundige met minimaal 5 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. De cliënt wordt op een humane manier begeleid waarbij motiverende gespreksvoering en de-escalerende gesprekstechnieken in worden gezet om elke rit zo goed mogelijk te laten verlopen.

Dag en nacht beschikbaar

De zorg kent geen sluitingstijden. Om onze dienstverlening dan ook zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de (acute-)zorgbehoefte van de cliënten en de efficiëntie binnen psychiatrische afdelingen, zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor het uitvoeren van ad hoc en bestelde ritten.

Begeleiding buiten vervoer

Naast begeleiding in de bus, is er ook de mogelijkheid om GGZ Opweg in te zetten voor het begeleiden van cliënten bij bijvoorbeeld ziekenhuisbezoeken, rechtbankbezoeken en verlof. Dit kan uiteraard aansluiten aan het vervoer, heen en terug.

Actueel

Het vervoer van verwarde personen hoort niet door de politie gedaan te worden. Hieronder leest u onze oplossing. Een humane, passende manier om het vervoer in de GGZ te verbeteren.

“ Ik ben al die agenten en ambulanceverpleegkundigen zo dankbaar, voor hun zorgen, hun voor mij soms levensreddende werk. Maar het zou fijn zijn als ik in de toekomst op een andere manier vervoerd wordt.”

GGZ Opweg is een particulier initiatief opgezet door zorgprofessionals om het vervoer voor personen met verward gedrag te verbeteren. Door de ruime ervaring binnen de GGZ van ons team benadert GGZ Opweg het specialistische vervoer vanuit het oogpunt van de cliënt en de instellingen. Het team van GGZ Opweg vervoert mensen van -en naar instellingen op een humane, professionele en anti-stigmatiserende manier.

Geen handboeien meer, geen overprikkelende ambulance. Natuurlijk, als het nodig is, dan liever wel die politieauto of ambulance als dat betekent dat ik in leven blijf. Maar bij beide heeft het personeel, hoewel ik hun intenties meestal als oprecht en betrokken heb ervaren, niet voldoende kennis voor het omgaan met verwarde mensen”

“Een hulpverlener die mij zou vervoeren, in een neutrale auto of bus, met alle vaardigheden die nodig zijn om met mij om te gaan. Zodat ik én minder angst voel tijdens mijn crisis, én na mijn crisis niet bij iedere langsrijdende politieauto of ambulance het hart in mijn keel heb zitten”

Naast ons zeer ervaren verpleegkundig team hebben wij ervoor gekozen om “personen met verward gedrag” te vervoeren in een aangepaste Mercedes V-klasse bus; veilig, prikkelarm en comfortabel waarbij de bus volledig is toegerust op een zo neutraal als mogelijk vervoer waarbij privacy en onnodig stigma van de cliënt geborgd is. Voor de herkenbaarheid is er gekozen alleen het logo van GGZ Opweg op de bus te bedrukken.

Het uitgangspunt van GGZ Opweg blijft op een verantwoorde, normaliserende en vooral anti-stigmatiserende manier van vervoer waarbij het ons doel is om personen met verward gedrag passende begeleiding tijdens het vervoer te bieden.

 

De citaten zijn geschreven door ervaringsdeskundige Inge Braamse- Boele. Zie: www.ingetikt.pro

In veel gevallen kan een neutrale bus met verpleegkundige begeleiding bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg. Maar wie betaald het GGZ vervoer? Hieronder een overzicht van de verschillende vormen van vervoer en de financiering hiervan.

Vervoer voor kostenplaats van de instelling

  • Interklinisch vervoer (vervoer van instelling A naar instelling B);
  • Intraklinisch vervoer (vervoer van afdeling A naar afdeling B van dezelfde organisatie);
  • Het vervoer terug naar de instelling van een persoon met een BOPZ maatregel die zich aan de behandeling heeft onttrokken;
  • Vervoer naar gerechtshoven, kennismaking en intakes

 Voor dit vervoer geldt dus dat de inzet van zowel GGZ Opweg als een reguliere ambulance door de opdrachtgevende instelling wordt betaald.

Vervoer vergoed via DBC’s

  • Het acute vervoer (medische hulp binnen maximaal een half uur)
  • Al het medisch geïndiceerde vervoer. Hieronder valt vervoer voor cliënten met een IBS / somatische noodzaak;
  • Vervoer in verband met: WBMV-functies, topklinische zorg, topreferente zorg en overname van de patiënt door ziekenhuis B (dus bij ontslag in ziekenhuis A);

De dienstverlening van GGZ Opweg wordt vooralsnog niet vergoed door de zorgverzekeraars. Het kan daarentegen voor het niet medisch geïndiceerde vervoer voor uw instelling financieel aantrekkelijk zijn om gebruik te maken van GGZ Opweg. Wij kunnen met zekerheid stellen dat onze dienstverlening goedkoper is dan dat van de reguliere ambulances en vergelijkbare vervoersdiensten; zonder compromissen op kwaliteit!

Kijk voor meer info op de pagina Financieel  of neem contact op.

Meer nieuwsberichten