Welkom,

Wij zijn GGZ Opweg. Als vervoersdienst voor cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg vervoeren en begeleiden wij cliënten; zo normaal mogelijk. Wij geloven dat professionals het verschil maken. Door de inzet van psychiatrisch verpleegkundigen verzorgen wij het beste GGZ vervoer – dag en nacht.

Normaliserend en anti-stigmatiserend

GGZ Opweg stelt de cliënt centraal door een zo normaal als mogelijk vervoer in te zetten om zo voorbij te gaan aan (zelf) stigma als gevolg van de kwetsbaarheid van de cliënt door zijn of haar geestelijke aandoening. De autonomie van de cliënt staat binnen onze visie voorop en loopt als rode draad door het proces.

Verpleegkundige begeleiding (BIG geregistreerd)

Alle begeleiders van GGZ Opweg zijn gediplomeerd verpleegkundige met minimaal 5 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. De cliënt wordt op een humane manier begeleid waarbij motiverende gespreksvoering en de-escalerende gesprekstechnieken in worden gezet om elke rit zo goed mogelijk te laten verlopen.

Dag en nacht beschikbaar

De zorg kent geen sluitingstijden. Om onze dienstverlening dan ook zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de (acute-)zorgbehoefte van de cliënten en de efficiëntie binnen psychiatrische afdelingen, zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor het uitvoeren van ad hoc en bestelde ritten.

Begeleiding buiten vervoer

Naast begeleiding in de bus, is er ook de mogelijkheid om GGZ Opweg in te zetten voor het begeleiden van cliënten bij bijvoorbeeld ziekenhuisbezoeken, rechtbankbezoeken en verlof. Dit kan uiteraard aansluiten aan het vervoer, heen en terug.

Actueel

 

 

In september 2018  is er in Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid de pilot Passend Vervoer gestart. GGZ Opweg verzorgt voor de komende maanden het vervoer voor “personen met verward gedrag”. De pilot is onderdeel van de regionale aanpak personen met verward gedag. Een bijzondere en niet-alledaagse samenwerking.

De Pilot

De pilot is een fase van uit het project: “triage en passend vervoer” in de regio, waarbij het zo snel mogelijk bieden van de best passend zorg voor een individu centraal uitgangspunt is. Het project wordt opgepakt in een projectstructuur waarin zowel gemeenten, GGD, GGZ aanbieders, Crisisdiensten GGZ, Ypsilon, ervaringsdeskundigen, zorgverzekeraars, politie en ambulancediensten. In de eerste fasen van het project werd het Meldpunt GGZ ingericht – dat is de achterwacht met psychiatrische expertise die telefonisch bereikbaar is voor de rijdiensten van ambulance en politie. Tevens is het meldpunt triagepunt voor de beoordelings- of opnamelocaties van de GGZ.

Het zo snel mogelijk bieden van de best passend zorg voor een individu is het centraal uitgangspunt.
Met een projectgroep van de politie, crisisdienst, ambulance, Ypsilon, Meldpunt GGZ gemeente, GGD en GGZ Opweg werkten wij alle stappen uit rondom de melding en het vervoer: van de situatie op straat, tot de (gedwongen) opname, tot vervoer na de beoordeling. Samen werkten we uit wat iedere partij kan en niet kan. Somatische zorg hoort bijvoorbeeld thuis bij de ambulance, en het vervoer van iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd bij de politie. Zo stelde we de werkinstructie voor meldkamers, rijdiensten en crisisdienst op.

Doelstellingen

In het kader van de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, was de opgave voor de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid om te organiseren:

  • Dat politie niet meer gaat vervoeren
  • Dat best passend vervoer voor de situatie van de inwoner/patient verzorgd is
  • Dag en nacht passend en neutraal vervoer (door GGZ Opweg)
  • Financiering en monitoring

De pilot is gefinancierd met ZonMW gelden en een monitor op welk soort incidenten, vervoersmomenten, herkomst en bestemming van patiënten is dan ook verplicht. We hopen dat deze monitor ons inzicht geeft in aantallen, noodzaak en kosten voor het passend vervoer van patiënten. Vanzelfsprekend verzorgen we ook kwalitatieve evaluatie van deze pilot, om onze ketensamenwerking te ondersteunen en tot een alledaagse en vanzelfsprekende combinatie te maken.

Tekst: Annelies Nijhuis (lees bericht)

Passend Vervoer voor de GGZ

GGZ Opweg is een vervoersdienst gespecialiseerd in het vervoer en de begeleiding van cliënten binnen de psychiatrie, jeugdzorg, verslavingszorg en geriatrie.

Begeleid vervoer

Voorop staat de persoonlijke begeleiding die wordt geboden tijdens het vervoer. Het begeleidend team van GGZ Opweg bestaat uitsluitend uit psychiatrisch verpleegkundigen met ruime ervaring in de acute psychiatrie. Voor hen ligt in het werk de uitdaging om complicaties ten gevolge van de geestelijke aandoening van de cliënt in te schatten, en daar adequaat op te kunnen handelen. Dat kan zijn het geruststellen van de cliënt, het scheppen van duidelijke regels en/of het motiveren om mee te werken in de behandeling.

De ruime ervaring van onze verpleegkundigen komt extra van pas bij het werk op de bus. Hierin kom je vaak in nieuwe –en complexe- situaties terecht; iemand die angstig is door stemmen die hij hoort, iemand die aan zelfmoord denkt of anderen aanvalt en dreigt te verwonden. In deze situaties moet je direct kunnen zijn, regels kunnen stellen en consequent en doeltreffend kunnen handelen. Soms is dat tegen de wil of het inzicht van een patiënt in, en dan moet je stevig in je schoenen staan.

Neutrale voertuigen

Een neutraal aangezicht van het voertuig voorkomt associaties met ‘ziekte’ of ‘iets verkeerd hebben gedaan’. Ook ongewenste aandacht van omstanders wordt afgewend door het voor komen van een normale taxi-bus. Maar het bewustzijn dat er professionele hulp aanwezig is kan bij veel cliënten een geruststellend gevoel geven, en op voorhand al eventuele spanning van de situatie ontladen. Het logo op de bussen en de bedrijfskleding die de medewerkers dragen zijn herkenningspunten van deze hulp. Het is hierin de uitdaging om de balans te vinden in herkenbaarheid en privacy. Om deze reden staat er wel een logo maar geen naam bedrukt op de bussen, ook is de cliënt tijdens het vervoer niet zichtbaar door het aangebrachte privacy glas.

Lees ook:

Het vervoer van verwarde personen hoort niet door de politie gedaan te worden. Hieronder leest u onze oplossing. Een humane, passende manier om het vervoer in de GGZ te verbeteren.

“ Ik ben al die agenten en ambulanceverpleegkundigen zo dankbaar, voor hun zorgen, hun voor mij soms levensreddende werk. Maar het zou fijn zijn als ik in de toekomst op een andere manier vervoerd wordt.”

GGZ Opweg is een particulier initiatief opgezet door zorgprofessionals om het vervoer voor personen met verward gedrag te verbeteren. Door de ruime ervaring binnen de GGZ van ons team benadert GGZ Opweg het specialistische vervoer vanuit het oogpunt van de cliënt en de instellingen. Het team van GGZ Opweg vervoert mensen van -en naar instellingen op een humane, professionele en anti-stigmatiserende manier.

Geen handboeien meer, geen overprikkelende ambulance. Natuurlijk, als het nodig is, dan liever wel die politieauto of ambulance als dat betekent dat ik in leven blijf. Maar bij beide heeft het personeel, hoewel ik hun intenties meestal als oprecht en betrokken heb ervaren, niet voldoende kennis voor het omgaan met verwarde mensen”

“Een hulpverlener die mij zou vervoeren, in een neutrale auto of bus, met alle vaardigheden die nodig zijn om met mij om te gaan. Zodat ik én minder angst voel tijdens mijn crisis, én na mijn crisis niet bij iedere langsrijdende politieauto of ambulance het hart in mijn keel heb zitten”

Naast ons zeer ervaren verpleegkundig team hebben wij ervoor gekozen om “personen met verward gedrag” te vervoeren in een aangepaste Mercedes V-klasse bus; veilig, prikkelarm en comfortabel waarbij de bus volledig is toegerust op een zo neutraal als mogelijk vervoer waarbij privacy en onnodig stigma van de cliënt geborgd is. Voor de herkenbaarheid is er gekozen alleen het logo van GGZ Opweg op de bus te bedrukken.

Het uitgangspunt van GGZ Opweg blijft op een verantwoorde, normaliserende en vooral anti-stigmatiserende manier van vervoer waarbij het ons doel is om personen met verward gedrag passende begeleiding tijdens het vervoer te bieden.

 

De citaten zijn geschreven door ervaringsdeskundige Inge Braamse- Boele. Zie: www.ingetikt.pro

Meer nieuwsberichten