Welkom,

Wij zijn GGZ Opweg. Als vervoersdienst voor cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg vervoeren en begeleiden wij cliënten; zo normaal mogelijk. Wij geloven dat professionals het verschil maken. Door de inzet van psychiatrisch verpleegkundigen verzorgen wij het beste GGZ vervoer – dag en nacht. Voor het aanvragen van vervoer kunt u contact opnemen met de centralisten op: 088 258 30 00.

Normaliserend en anti-stigmatiserend

GGZ Opweg stelt de cliënt centraal door een zo normaal als mogelijk vervoer in te zetten om zo voorbij te gaan aan (zelf) stigma als gevolg van de kwetsbaarheid van de cliënt door zijn of haar geestelijke aandoening. De autonomie van de cliënt staat binnen onze visie voorop en loopt als rode draad door het proces.

Verpleegkundige begeleiding (BIG geregistreerd)

Alle begeleiders van GGZ Opweg zijn gediplomeerd verpleegkundige met minimaal 5 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. De cliënt wordt op een humane manier begeleid waarbij motiverende gespreksvoering en de-escalerende gesprekstechnieken in worden gezet om elke rit zo goed mogelijk te laten verlopen.

Dag en nacht beschikbaar

De zorg kent geen sluitingstijden. Om onze dienstverlening dan ook zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de (acute-)zorgbehoefte van de cliënten en de efficiëntie binnen psychiatrische afdelingen, zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor het uitvoeren van ad hoc en bestelde ritten.

Begeleiding buiten vervoer

Naast begeleiding in de bus, is er ook de mogelijkheid om GGZ Opweg in te zetten voor het begeleiden van cliënten bij bijvoorbeeld ziekenhuisbezoeken, rechtbankbezoeken en verlof. Dit kan uiteraard aansluiten aan het vervoer, heen en terug.

Actueel

Via Instagram kwam ik in contact met GGZ Opweg, een instantie die verwarde mensen vervoert in een ‘prikkelarme’ bus. Daar wilde ik meer van weten! Daarom interviewde ik GGZ Opweg-verpleegkundige Marloes: ‘Er ontstaan in de bus heel mooie gesprekken’

Stel je voor: je bent verward en doolt op straat. Je bent los van alle realiteit en wordt meegezogen door waanbeelden en -gedachtes. Dan werkt het alles behalve kalmerend als je door een agent wordt opgepakt en in een politieauto en met loeiende sirenes wordt vervoerd.

Rustig vervoer

Daarom is GGZ Opweg in het leven geroepen. Door het hele land vervoeren zij verwarde mensen in ‘prikkelarme’ bussen. Zonder gillende sirenes en medische toeters en bellen, mét geblindeerde ramen en relaxte stoelen. Op oproepbasis – als een verward iemand op straat wordt gevonden – of op afspraak: van GGZ-instelling naar ziekenhuis, bijvoorbeeld.

Geen handboeien nodig

‘Met een respectvolle, menselijke en aardige bejegening, heb je geen handboeien, sederende middelen of riemen nodig,’ vertelt Tijn Koomen, een van de oprichters van GGZ Opweg. ‘Dan kalmeren mensen en voelen ze zich veilig en gerespecteerd. En niet “die gek” die als een soort crimineel wordt afgevoerd.’

Geen rit hetzelfde

De begeleiders zijn BIG-geregistreerde psychiatrisch verpleegkundigen, die daarnaast meestal in een GGZ-instelling werken. Marloes is verpleegkundige op de ‘oproep-ritten’. ‘De afwisseling en het onverwachte maakt het spannend. Je ontmoet de cliënt in een crisissituatie en moet daar snel op anticiperen. Dan is het de kunst om een ingang te vinden, contact te maken en het vertrouwen te winnen zodat diegene met ons mee wil.’

Hand vasthouden

Een rit die Marloes erg is bijgebleven was met een verwarde mevrouw. ‘De politie was bij haar, ze zat in een portiekflat. Ze was erg angstig en had zichzelf buitengesloten. In eerste instantie wilde ze niet met ons mee. Ik ben bij haar op de grond gaan zitten en heb naar haar verhaal geluisterd. Ik heb haar kunnen overtuigen met ons mee te gaan. De hele rit heeft deze mevrouw mijn hand vastgehouden en gehuild.’

Mooie gesprekken

Marloes vindt het heel bijzonder als de cliënten haar hun verhaal toevertrouwen. ‘Omdat wij iemand alleen voor de korte duur van de busrit begeleiden, worden wij als het ware ‘neutraal’. Daardoor ontstaan er vaak heel mooie gesprekken.’

Alle rangen en standen

Als Marloes tijdens haar werk één ding heeft geleerd, dan is het wel dat het iedereen kan overkomen. ‘Ik heb alle rangen en standen vervoerd, van vijftien jaar oud tot ver in de tachtig. Veelal mensen die drie jaar geleden nooit hadden kunnen bedenken ooit in deze situatie te belanden. Ik probeer altijd in mijn achterhoofd te houden en uit te stralen: dit had ík ook kunnen zijn.’

Nooit onveilig

Marloes heeft zich in de bus nooit onveilig gevoeld. ‘Ik ben wel een keer opgelucht geweest toen de rit voorbij was. De cliënte was psychotisch. Ze dacht dat ik samenwerkte met de duivel en dat de AIVD achter ons aanzat. Ze keek me heel strak aan. Gelukkig waren we snel bij de beoordelingslocatie. We krijgen regelmatig trainingen op het gebied van veiligheid en de bus is zo opgezet dat je als verpleegkundige goed in contact staat met de chauffeur.’

Opgelucht

Dit werk geeft Marloes veel voldoening. ‘Als we iemand in alle rust op hun locatie weten te brengen, geeft me dat een goed gevoel. Dan ben ik opgelucht dat het niet op een andere manier heeft gehoeven.’ Dat sluit naadloos aan bij het doel van GGZ Opweg: dat de cliënt zich veilig en gerespecteerd voelt. Tijn: ‘Of het nu gaat om iemand die plotseling hulp nodig heeft of een bestelde rit: we hebben oog voor de mens. Omdat we geloven dat dat de beste zorg is, voor iedereen.’

Artikel: https://www.floorzorgt.nl/floor-onderzoekt/ggz-opweg-verpleegkundige-marloes-vervoert-verwarde-mensen-het-kan-iedereen

FloorZorgt. is ook te vinden op:

 

 

In september 2018  is er in Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid de pilot Passend Vervoer gestart. GGZ Opweg verzorgt voor de komende maanden het vervoer voor “personen met verward gedrag”. De pilot is onderdeel van de regionale aanpak personen met verward gedag. Een bijzondere en niet-alledaagse samenwerking.

De Pilot

De pilot is een fase van uit het project: “triage en passend vervoer” in de regio, waarbij het zo snel mogelijk bieden van de best passend zorg voor een individu centraal uitgangspunt is. Het project wordt opgepakt in een projectstructuur waarin zowel gemeenten, GGD, GGZ aanbieders, Crisisdiensten GGZ, Ypsilon, ervaringsdeskundigen, zorgverzekeraars, politie en ambulancediensten. In de eerste fasen van het project werd het Meldpunt GGZ ingericht – dat is de achterwacht met psychiatrische expertise die telefonisch bereikbaar is voor de rijdiensten van ambulance en politie. Tevens is het meldpunt triagepunt voor de beoordelings- of opnamelocaties van de GGZ.

Het zo snel mogelijk bieden van de best passend zorg voor een individu is het centraal uitgangspunt.
Met een projectgroep van de politie, crisisdienst, ambulance, Ypsilon, Meldpunt GGZ gemeente, GGD en GGZ Opweg werkten wij alle stappen uit rondom de melding en het vervoer: van de situatie op straat, tot de (gedwongen) opname, tot vervoer na de beoordeling. Samen werkten we uit wat iedere partij kan en niet kan. Somatische zorg hoort bijvoorbeeld thuis bij de ambulance, en het vervoer van iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd bij de politie. Zo stelde we de werkinstructie voor meldkamers, rijdiensten en crisisdienst op.

Doelstellingen

In het kader van de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, was de opgave voor de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid om te organiseren:

  • Dat politie niet meer gaat vervoeren
  • Dat best passend vervoer voor de situatie van de inwoner/patient verzorgd is
  • Dag en nacht passend en neutraal vervoer (door GGZ Opweg)
  • Financiering en monitoring

De pilot is gefinancierd met ZonMW gelden en een monitor op welk soort incidenten, vervoersmomenten, herkomst en bestemming van patiënten is dan ook verplicht. We hopen dat deze monitor ons inzicht geeft in aantallen, noodzaak en kosten voor het passend vervoer van patiënten. Vanzelfsprekend verzorgen we ook kwalitatieve evaluatie van deze pilot, om onze ketensamenwerking te ondersteunen en tot een alledaagse en vanzelfsprekende combinatie te maken.

Tekst: Annelies Nijhuis (lees bericht)

Passend Vervoer voor de GGZ

GGZ Opweg is een vervoersdienst gespecialiseerd in het vervoer en de begeleiding van cliënten binnen de psychiatrie, jeugdzorg, verslavingszorg en geriatrie.

Begeleid vervoer

Voorop staat de persoonlijke begeleiding die wordt geboden tijdens het vervoer. Het begeleidend team van GGZ Opweg bestaat uitsluitend uit psychiatrisch verpleegkundigen met ruime ervaring in de acute psychiatrie. Voor hen ligt in het werk de uitdaging om complicaties ten gevolge van de geestelijke aandoening van de cliënt in te schatten, en daar adequaat op te kunnen handelen. Dat kan zijn het geruststellen van de cliënt, het scheppen van duidelijke regels en/of het motiveren om mee te werken in de behandeling.

De ruime ervaring van onze verpleegkundigen komt extra van pas bij het werk op de bus. Hierin kom je vaak in nieuwe –en complexe- situaties terecht; iemand die angstig is door stemmen die hij hoort, iemand die aan zelfmoord denkt of anderen aanvalt en dreigt te verwonden. In deze situaties moet je direct kunnen zijn, regels kunnen stellen en consequent en doeltreffend kunnen handelen. Soms is dat tegen de wil of het inzicht van een patiënt in, en dan moet je stevig in je schoenen staan.

Neutrale voertuigen

Een neutraal aangezicht van het voertuig voorkomt associaties met ‘ziekte’ of ‘iets verkeerd hebben gedaan’. Ook ongewenste aandacht van omstanders wordt afgewend door het voor komen van een normale taxi-bus. Maar het bewustzijn dat er professionele hulp aanwezig is kan bij veel cliënten een geruststellend gevoel geven, en op voorhand al eventuele spanning van de situatie ontladen. Het logo op de bussen en de bedrijfskleding die de medewerkers dragen zijn herkenningspunten van deze hulp. Het is hierin de uitdaging om de balans te vinden in herkenbaarheid en privacy. Om deze reden staat er wel een logo maar geen naam bedrukt op de bussen, ook is de cliënt tijdens het vervoer niet zichtbaar door het aangebrachte privacy glas.

Lees ook:

Meer nieuwsberichten