GGZ vervoer: Wie betaalt wat?

In veel gevallen kan een neutrale bus met verpleegkundige begeleiding bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg. Maar wie betaald het GGZ vervoer? Hieronder een overzicht van de verschillende vormen van vervoer en de financiering hiervan.

Vervoer voor kostenplaats van de instelling

  • Interklinisch vervoer (vervoer van instelling A naar instelling B);
  • Intraklinisch vervoer (vervoer van afdeling A naar afdeling B van dezelfde organisatie);
  • Het vervoer terug naar de instelling van een persoon met een BOPZ maatregel die zich aan de behandeling heeft onttrokken;
  • Vervoer naar gerechtshoven, kennismaking en intakes

 Voor dit vervoer geldt dus dat de inzet van zowel GGZ Opweg als een reguliere ambulance door de opdrachtgevende instelling wordt betaald.

Vervoer vergoed via DBC’s

  • Het acute vervoer (medische hulp binnen maximaal een half uur)
  • Al het medisch geïndiceerde vervoer. Hieronder valt vervoer voor cliënten met een IBS / somatische noodzaak;
  • Vervoer in verband met: WBMV-functies, topklinische zorg, topreferente zorg en overname van de patiënt door ziekenhuis B (dus bij ontslag in ziekenhuis A);

De dienstverlening van GGZ Opweg wordt vooralsnog niet vergoed door de zorgverzekeraars. Het kan daarentegen voor het niet medisch geïndiceerde vervoer voor uw instelling financieel aantrekkelijk zijn om gebruik te maken van GGZ Opweg. Wij kunnen met zekerheid stellen dat onze dienstverlening goedkoper is dan dat van de reguliere ambulances en vergelijkbare vervoersdiensten; zonder compromissen op kwaliteit!

Kijk voor meer info op de pagina Financieel  of neem contact op.