Vervoer voor personen met verward gedrag

Het vervoer van verwarde personen hoort niet door de politie gedaan te worden. Hieronder leest u onze oplossing. Een humane, passende manier om het vervoer in de GGZ te verbeteren.

“ Ik ben al die agenten en ambulanceverpleegkundigen zo dankbaar, voor hun zorgen, hun voor mij soms levensreddende werk. Maar het zou fijn zijn als ik in de toekomst op een andere manier vervoerd wordt.”

GGZ Opweg is een particulier initiatief opgezet door zorgprofessionals om het vervoer voor personen met verward gedrag te verbeteren. Door de ruime ervaring binnen de GGZ van ons team benadert GGZ Opweg het specialistische vervoer vanuit het oogpunt van de cliënt en de instellingen. Het team van GGZ Opweg vervoert mensen van -en naar instellingen op een humane, professionele en anti-stigmatiserende manier.

Geen handboeien meer, geen overprikkelende ambulance. Natuurlijk, als het nodig is, dan liever wel die politieauto of ambulance als dat betekent dat ik in leven blijf. Maar bij beide heeft het personeel, hoewel ik hun intenties meestal als oprecht en betrokken heb ervaren, niet voldoende kennis voor het omgaan met verwarde mensen”

“Een hulpverlener die mij zou vervoeren, in een neutrale auto of bus, met alle vaardigheden die nodig zijn om met mij om te gaan. Zodat ik én minder angst voel tijdens mijn crisis, én na mijn crisis niet bij iedere langsrijdende politieauto of ambulance het hart in mijn keel heb zitten”

Naast ons zeer ervaren verpleegkundig team hebben wij ervoor gekozen om “personen met verward gedrag” te vervoeren in een aangepaste Mercedes V-klasse bus; veilig, prikkelarm en comfortabel waarbij de bus volledig is toegerust op een zo neutraal als mogelijk vervoer waarbij privacy en onnodig stigma van de cliënt geborgd is. Voor de herkenbaarheid is er gekozen alleen het logo van GGZ Opweg op de bus te bedrukken.

Het uitgangspunt van GGZ Opweg blijft op een verantwoorde, normaliserende en vooral anti-stigmatiserende manier van vervoer waarbij het ons doel is om personen met verward gedrag passende begeleiding tijdens het vervoer te bieden.

 

De citaten zijn geschreven door ervaringsdeskundige Inge Braamse- Boele. Zie: www.ingetikt.pro