Passend Vervoer voor personen met verward gedrag in Rotterdam-Rijmond en Zuid-Holland

 

 

In september 2018  is er in Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid de pilot Passend Vervoer gestart. GGZ Opweg verzorgt voor de komende maanden het vervoer voor “personen met verward gedrag”. De pilot is onderdeel van de regionale aanpak personen met verward gedag. Een bijzondere en niet-alledaagse samenwerking.

De Pilot

De pilot is een fase van uit het project: “triage en passend vervoer” in de regio, waarbij het zo snel mogelijk bieden van de best passend zorg voor een individu centraal uitgangspunt is. Het project wordt opgepakt in een projectstructuur waarin zowel gemeenten, GGD, GGZ aanbieders, Crisisdiensten GGZ, Ypsilon, ervaringsdeskundigen, zorgverzekeraars, politie en ambulancediensten. In de eerste fasen van het project werd het Meldpunt GGZ ingericht – dat is de achterwacht met psychiatrische expertise die telefonisch bereikbaar is voor de rijdiensten van ambulance en politie. Tevens is het meldpunt triagepunt voor de beoordelings- of opnamelocaties van de GGZ.

Het zo snel mogelijk bieden van de best passend zorg voor een individu is het centraal uitgangspunt.
Met een projectgroep van de politie, crisisdienst, ambulance, Ypsilon, Meldpunt GGZ gemeente, GGD en GGZ Opweg werkten wij alle stappen uit rondom de melding en het vervoer: van de situatie op straat, tot de (gedwongen) opname, tot vervoer na de beoordeling. Samen werkten we uit wat iedere partij kan en niet kan. Somatische zorg hoort bijvoorbeeld thuis bij de ambulance, en het vervoer van iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd bij de politie. Zo stelde we de werkinstructie voor meldkamers, rijdiensten en crisisdienst op.

Doelstellingen

In het kader van de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, was de opgave voor de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid om te organiseren:

  • Dat politie niet meer gaat vervoeren
  • Dat best passend vervoer voor de situatie van de inwoner/patient verzorgd is
  • Dag en nacht passend en neutraal vervoer (door GGZ Opweg)
  • Financiering en monitoring

De pilot is gefinancierd met ZonMW gelden en een monitor op welk soort incidenten, vervoersmomenten, herkomst en bestemming van patiënten is dan ook verplicht. We hopen dat deze monitor ons inzicht geeft in aantallen, noodzaak en kosten voor het passend vervoer van patiënten. Vanzelfsprekend verzorgen we ook kwalitatieve evaluatie van deze pilot, om onze ketensamenwerking te ondersteunen en tot een alledaagse en vanzelfsprekende combinatie te maken.

Tekst: Annelies Nijhuis (lees bericht)

Passend Vervoer voor de GGZ

GGZ Opweg is een vervoersdienst gespecialiseerd in het vervoer en de begeleiding van cliënten binnen de psychiatrie, jeugdzorg, verslavingszorg en geriatrie.

Begeleid vervoer

Voorop staat de persoonlijke begeleiding die wordt geboden tijdens het vervoer. Het begeleidend team van GGZ Opweg bestaat uitsluitend uit psychiatrisch verpleegkundigen met ruime ervaring in de acute psychiatrie. Voor hen ligt in het werk de uitdaging om complicaties ten gevolge van de geestelijke aandoening van de cliënt in te schatten, en daar adequaat op te kunnen handelen. Dat kan zijn het geruststellen van de cliënt, het scheppen van duidelijke regels en/of het motiveren om mee te werken in de behandeling.

De ruime ervaring van onze verpleegkundigen komt extra van pas bij het werk op de bus. Hierin kom je vaak in nieuwe –en complexe- situaties terecht; iemand die angstig is door stemmen die hij hoort, iemand die aan zelfmoord denkt of anderen aanvalt en dreigt te verwonden. In deze situaties moet je direct kunnen zijn, regels kunnen stellen en consequent en doeltreffend kunnen handelen. Soms is dat tegen de wil of het inzicht van een patiënt in, en dan moet je stevig in je schoenen staan.

Neutrale voertuigen

Een neutraal aangezicht van het voertuig voorkomt associaties met ‘ziekte’ of ‘iets verkeerd hebben gedaan’. Ook ongewenste aandacht van omstanders wordt afgewend door het voor komen van een normale taxi-bus. Maar het bewustzijn dat er professionele hulp aanwezig is kan bij veel cliënten een geruststellend gevoel geven, en op voorhand al eventuele spanning van de situatie ontladen. Het logo op de bussen en de bedrijfskleding die de medewerkers dragen zijn herkenningspunten van deze hulp. Het is hierin de uitdaging om de balans te vinden in herkenbaarheid en privacy. Om deze reden staat er wel een logo maar geen naam bedrukt op de bussen, ook is de cliënt tijdens het vervoer niet zichtbaar door het aangebrachte privacy glas.

Lees ook: