Normaliserend vervoer draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg. Maar wie betaalt het GGZ-Vervoer? Op deze pagina vindt u een overzicht van onze tarieven, facturatie en subsidiemogelijkheden.

Klik hier om een offerte aan te vragen.

Financiering van het ggz-vervoer

De inzet van GGZ Opweg is per definitie goedkoper dan het vervoer door een reguliere ambulance. Vooralsnog kan het vervoer door GGZ Opweg niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Toch kan de inzet een aanzienlijke kostenbesparing opleveren ten opzichte van de inzet van een (reguliere) ambulance; afhankelijk van de vervoersbeweging.

In de onderstaande gevallen wordt het vervoer door zowel GGZ Opweg als door ambulancediensten niet vergoed door de zorgverzekeraar. In deze gevallen is de inzet van GGZ-vervoer dus goedkoper dan de inzet van een reguliere ambulance:

 • Interklinisch vervoer (vervoer van instelling A naar instelling B);
 • Intraklinisch vervoer (vervoer van afdeling A naar afdeling B van dezelfde organisatie);
 • Het vervoer terug naar de instelling van een persoon met een maatregel die zich aan de behandeling heeft onttrokken;
 • Vervoer naar gerechtshoven, kennismaking en intakes

(Artikel 9.1 uit het BR/REG-18152 van de NZA, zie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21827_22/)

Naast de directe besparing is ook sprake van een indirecte besparing. GGZ Opweg kent snelle aanrijtijden en kan daarmee de hulpverlening “aflossen”. Dat is van extra toegevoegde waarde voor de medewerkers in de kliniek, ambulante teams en crisisdiensten: zij hoeven minder lang te wachten en kunnen snel door met andere werkzaamheden.

Tarieven

De tarieven voor zowel direct vervoer en planbare inzetten kennen een basisaanslag: een vast tarief voor de beschikbaarheid van een eenheid (voertuig met chauffeur en psychiatrisch verpleegkundige). Naast de basisaanslag wordt ook het aantal kilometers die de eenheid rijdt (met patiënt) in rekening gebracht.

De begeleiding van de patiënt tijdens het vervoer (met een maximum van 3 uur) is opgenomen in de basisaanslag. Dit geldt ook voor begeleiding van patiënten buiten het vervoer om; zoals bij ziekenhuisbezoeken of rechtszittingen.

De tarieven voor de inzet (binnen de landgrenzen) zijn altijd op dezelfde manier opgebouwd; wij hanteren geen opslagen voor onregelmatige inzetten (zoals in de nacht of het weekend). Ook is de plaats van aanvang- en bestemming van het vervoer (vervoer buiten de regiogrens) niet van invloed op de tariefstelling.

GGZ Opweg staat 24/7 paraat om uit te rukken als iemand direct vervoerd moet worden in een (crisis)situatie. Het grootste deel van de kosten van de inzet bestaat dan ook uit ‘beschikbaarheidskosten’: kosten die gemaakt worden om ervoor te zorgen dat een volledig uitgeruste -eenheid paraat staat om ten alle tijden uit te kunnen rukken. Daarnaast zijn overige kosten zoals opleiding, onderhoud, brandstof, ICT, gebouwen, staf en ondersteuning opgenomen in het rittarief.

Facturatie

De factuur voor de geleverde diensten valt onder de kostenplaats van de aanvragende organisatie. Dit zijn in de meeste gevallen de hulpverlenende instanties bij wie de patiënt onder behandeling is; deze staat garant voor de betaling van de factuur binnen de gestelde betalingstermijn.

Voor een uitgebreidere toelichting over het (financiële-) aspect van onze dienstverlening verwijzen wij u door naar onze algemene voorwaarden. Voor het opvragen van een kostenindicatie of overige vragen kunt u een mail sturen naar de financiële administratie.

Subsidiemogelijkheden

Subsidieoproep: Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s

Doel van subsidie: Het resultaat van het project is een lokale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de RAV’s en meetbare resultaten oplevert voor de evaluatie.

Subsidieverstrekker: ZonMw

Onderdeel van programma: Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Status en looptijd: Doorlopende subsidie voor maximaal 21 maanden (naar verwachting kan vanaf 1 januari 2020 de structurele bekostiging voor andere partijen dan regionale ambulance voorzieningen ingaan en vervalt de noodzaak voor aanvullende subsidiëring.)

Kernwoorden:

 • Mensen met verward gedrag
 • Vervoer
 • Experimentele projecten

Randvoorwaarden: Een lokaal samenwerkingsverband waarin in ieder geval de volgende partijen deelnemen.

1. Vervoer zowel voor als na de eerste opvang en beoordeling: acuut verward en ggz

 • een lokale vervoeraanbieder
 • de meldkamer (die acute ritten toewijst)
 • een organisatie die de eerste opvang en beoordeling biedt
 • een organisatie die ggz behandeling en/of thuis begeleiding biedt

2. Vervoer alleen ná de eerste opvang en beoordeling: alleen ggz, geen acuut vervoer

 • een lokale vervoeraanbieder
 • een organisatie die ggz behandeling en / of thuis begeleiding biedt
 • een organisatie die de eerste opvang en beoordeling biedt (alleen als ritten vanaf eerste opvang / beoordeling worden aangeboden)

Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen onderdeel te zijn van de projectgroep. De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep. Subsidieoproep Lokaal experimenteel vervoer verward gedrag niet RAV (pdf) 581 KB.

Bent u als medewerker van een gemeente of ggz-instelling betrokken bij dit thema, en wilt u meer informatie ontvangen over onze dienstverlening? Wij denken graag met u mee over een passende vervoersoplossing! Neem daarvoor contact op.