Voor wie

GGZ Opweg is er voor iedereen die professioneel begeleid vervoer van en naar instelling/huis/beoordelingslocatie nodig heeft binnen de geestelijke gezondheidszorg waarbij er geen medische indicatie of strafbaar feit is dat ambulancevervoer of vervoer door de politie rechtvaardigt.

Onze kernwaarden in het vervoer, begeleiding en contact zijn:

 • Professioneel
 • Punctueel
 • Anti-stigmatiserend
 • Neutraal
 • De-escalerend
 • Normaliserend

Door de inzet van gediplomeerde en ervaren verpleegkundigen worden cliënten begeleid in het vervoer zoals op de afdeling zelf. De behandelaar zelf maakt zelf de inschatting of het vervoer voor de desbetreffende cliënt uitgevoerd kan worden door GGZ Opweg. Daarvoor kunt u de onderstaande in –en uitcriteria gebruiken, ons aanbod bekijken of bij twijfel contact opnemen.

Voor cliënten

  GGZ Opweg vervoert cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het GGZ vervoer kan worden ingezet voor cliënten die begeleiding nodig hebben tijdens en na het vervoer. Hieronder vindt u een beschrijving van de beste inzet van onze dienstverlening. Wij vervoeren:
 • Cliënten met een RM
 • Cliënten met een IBS
 • Cliënten met psychiatrische aandoeningen
 • Cliënten die verward en/of angstig gedrag vertonen
 • Cliënten met dwaalgedrag
 • Cliënten met verslavingsproblematiek
Wij vervoeren geen:
 • Cliënten waarbij zeer complexe verpleegtechnische handelingen nodig zijn. Zoals cliënten die afhankelijk zijn van externe zuurtoediening en diverse infusie therapieën
 • Cliënten met ernstige verbale en non-verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door gespreksvoering
 • Cliënten die een (somatisch) medische indicatie hebben voor vervoer

Voor organisaties

Het organiseren van vervoer van cliënten kan worden aangevraagd door alle organisaties die passend vervoer willen inzetten voor cliënten in de GGz. Het vervoer kan worden besteld door heel het land en naar elke gewenste locatie.

 • Van, naar en tussen instellingen
 • Tussen locaties van instellingen
 • Van of naar beoordelingslocatie
 • Van of naar huis
 • Naar instelling van cliënten met een BOPZ maatregel die zich onttrokken hebben aan de behandeling
 • Begeleiding en vervoer bij rechtbankbezoek, ziekenhuisbezoek, intakes en verlof

GGZ Opweg wil ten alle tijden verantwoord en kwalitatief begeleid vervoer leveren. Om die kwaliteit en veiligheid voor alle betrokkenen te waarborgen zijn de volgende criteria opgesteld:

 • Adequate overdracht bij aanvang en aflevering
 • Duidelijke omschrijving toestandsbeeld cliënt
 • Duidelijke communicatie met ontvangende partij
 • Goedkeuring besluitbevoegden voor het vervoer